diarani

Tunjukkan semua

Kang Diarani Panengahe Pandhawa Yaiku

Perange keturunan barata diarani perang. Pawakane gedhe dhuwur lan gagah prakosa. Wayang Pandawa YUDHISTIRA Jeneng Yudhistira ing crita Jawa asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani. Kang …
Tautan berhasil disalin.