istilah

Tunjukkan semua

Iqlab Menurut Bahasa Dan Istilah

Sedangkan menurut istilah Iqlab إقلاب ialah menjadikan suatu huruf kepada makhroj huruf lain denga tetap menjaga ghunnah sengau pada huruf yang ditukar. Islam sering diidentikkan dengan perilaku kau…

Pengertian Pohon Dalam Istilah Sejarah Berarti

Pengertian Etimologis Lughawi Istilah sejarah dalam bahasa arab dikenal dengan tarikh dari akar kata arrakha a-r-khyang berarti menulis atau mencatat. Sejarah hakikatnya mempelajari perubahan. Smi…
Tautan berhasil disalin.