kosakata

Tunjukkan semua

Apa Makna Dari Kosakata Makan

Pada awalnya kata tersebut bermakna farmhand atau seseorang yang bekerja sebagai petani pada zaman purbakala akhir di Italia atau Gaul. 1 tersungkur di tanah. Pin Di Baca Buku Anak Online Apa art…
Tautan berhasil disalin.