Contoh Perkara Makruh

Dalam kata lain aktivitas yang dimakruhkan saat berpuasa akan mengurangi berkah pahala yang semestinya didapatkan. Perkara-Perkara Sunat Makruh dan Haram Dalam Persetubuhan ASunat-sunat dalam melaku…
Tautan berhasil disalin.