panengahe

Tunjukkan semua

Kang Diarani Panengahe Pandhawa Yaiku

Perange keturunan barata diarani perang. Pawakane gedhe dhuwur lan gagah prakosa. Wayang Pandawa YUDHISTIRA Jeneng Yudhistira ing crita Jawa asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani. Kang …

Kang Dadi Panengahe Pandhawa Yaiku

Lima paraga iki turunané Prabu Pandhu Dewanata kang dadi raja ing AstinaPrabu Pandhu disepata déning déwa bakal mati yèn saresmi karo garwané. Marga lanang kabeh mula diarani Pandhawa. Pandhawa Ii…
Tautan berhasil disalin.