Ukara Krama Lugu

Krama lugu biyasane digunakake dening bakul ing pasar menawa omong-omongan karo wong kang arep tuku. Mula ukara kasebut diowahi dadi. Unggah Ungguh Basa Jawa Bahasa Ngoko Bahasa Madya Dan Bahasa K…
Tautan berhasil disalin.