Kang Dadi Panengahe Pandhawa Yaiku

Lima paraga iki turunané Prabu Pandhu Dewanata kang dadi raja ing AstinaPrabu Pandhu disepata déning déwa bakal mati yèn saresmi karo garwané. Marga lanang kabeh mula diarani Pandhawa. Pandhawa Ii…
Tautan berhasil disalin.